اخبار

نشست دکتر میرزایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل  و هیات رئیسه دانشگاه با حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا حیدری نسب مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه مورخ ۹۹/۶/۲۶

نشست دکتر میرزایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل و هیات رئیسه دانشگاه با حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا حیدری نسب مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه مورخ ۹۹/۶/۲۶ جدید

نشست دکتر میرزایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل و هیات رئیسه دانشگاه با حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا حیدری نسب مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه مورخ ۹۹/۶/۲۶

ادامه مطلب
انتصاب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا حیدری نسب به سمت مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه

انتصاب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا حیدری نسب به سمت مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه

در جلسه تودیع و معارفه مورخ ۹۹/۶/۱۸ حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا حیدری نسب به سمت مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه منصوب و از زحمات حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا شیخ تقدیر و تشکر گردید.

ادامه مطلب