حضور کارکنان دفتر نهاد رهبری دانشگاه زابل در سالن کنفرانس دفتر نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی زابل جهت پشتیبانی از مدافعان سلامت و حمایت همه جانبه فرهنگی و جهادی از کادر درمانی و مدافعان سلامت مردم

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۰:۱۹ کد : ۲۹۶۴ جدیدترین اخبار
تعداد بازدید:۴۶
حضور کارکنان دفتر نهاد رهبری دانشگاه زابل در سالن کنفرانس دفتر نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی زابل جهت پشتیبانی از مدافعان سلامت و حمایت همه جانبه فرهنگی و جهادی از کادر درمانی و مدافعان سلامت مردم
حضور کارکنان دفتر نهاد رهبری دانشگاه زابل در سالن کنفرانس دفتر نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی زابل جهت پشتیبانی از مدافعان سلامت و حمایت همه جانبه فرهنگی و جهادی از کادر درمانی و مدافعان سلامت مردم

نظر شما :