جدیدترین اخبار

حضور حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا شیخ و مؤمنان روزه دار در مراسم احیای شبهای قدر در مساجد شهرستان هامون با رعایت پروتکل های بهداشتی

حضور حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا شیخ و مؤمنان روزه دار در مراسم احیای شبهای قدر در مساجد شهرستان هامون با رعایت پروتکل های بهداشتی

حضور حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا شیخ و مؤمنان روزه دار در مراسم احیای شبهای قدر در مساجد شهرستان هامون با رعایت پروتکل های بهداشتی

ادامه مطلب
حضور حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا شیخ مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه در رزمایش کمک های مؤمنانه و تهیه و توزیع سبدهای غذایی بین فقرای منطقه هامون توسط گروه جهادی شهید سلیمانی وابسته به روحانیون و دفتر امام جمعه شهرستان هامون

حضور حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا شیخ مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه در رزمایش کمک های مؤمنانه و تهیه و توزیع سبدهای غذایی بین فقرای منطقه هامون توسط گروه جهادی شهید سلیمانی وابسته به روحانیون و دفتر امام جمعه شهرستان هامون

حضور حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا شیخ مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه در رزمایش کمک های مؤمنانه و تهیه و توزیع سبدهای غذایی بین فقرای منطقه هامون توسط گروه جهادی شهید سلیمانی وابسته به روحانیون و دفتر امام جمعه شهرستان هامون

ادامه مطلب
حضور کارکنان دفتر نهاد رهبری دانشگاه زابل در سالن کنفرانس دفتر نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی زابل جهت پشتیبانی از مدافعان سلامت و حمایت همه جانبه فرهنگی و جهادی از کادر درمانی و مدافعان سلامت مردم

حضور کارکنان دفتر نهاد رهبری دانشگاه زابل در سالن کنفرانس دفتر نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی زابل جهت پشتیبانی از مدافعان سلامت و حمایت همه جانبه فرهنگی و جهادی از کادر درمانی و مدافعان سلامت مردم

حضور کارکنان دفتر نهاد رهبری دانشگاه زابل در سالن کنفرانس دفتر نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی زابل جهت پشتیبانی از مدافعان سلامت و حمایت همه جانبه فرهنگی و جهادی از کادر درمانی و مدافعان سلامت مردم

ادامه مطلب
بازدید حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا شیخ مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه از روند کفن و دفن شرعی و خواندن نماز میت برفوت شدگان مبتلا به ویروس کرونا

بازدید حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا شیخ مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه از روند کفن و دفن شرعی و خواندن نماز میت برفوت شدگان مبتلا به ویروس کرونا

بازدید حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا شیخ مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه از روند کفن و دفن شرعی و خواندن نماز میت برفوت شدگان مبتلا به ویروس کرونا

ادامه مطلب
حضور حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا شیخ مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه در جلسه جهادی معنویت و سلامت حضرت صاحب الزمان(عج) شهرستان زابل

حضور حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا شیخ مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه در جلسه جهادی معنویت و سلامت حضرت صاحب الزمان(عج) شهرستان زابل

حضور حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا شیخ مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه در جلسه جهادی معنویت و سلامت حضرت صاحب الزمان(عج) شهرستان زابل

ادامه مطلب